Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> Чи зобов’язані центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом сприяти громадській експертизі?

Чи зобов’язані центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом сприяти громадській експертизі?

Інститути громадянського суспільства цікавляться чи можуть вони проводити громадську експертизу діяльності центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, наприклад, ДПА, ДСА, Фонду державного майна та інших органів, чи зобов’язані вони виконувати Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.

 

Відповідно до Указу Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» до системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Дуже часто виникають запитання, що ж таке центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом. Відповідно до згаданого вище Указу центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань.

На єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України можна знайти перелік органів виконавчої влади з спеціальним статусом, до яких, наприклад, належать: Державне агентство України з інвестицій та інновацій, Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Антимонопольний комітет України, Головне управління державної служби України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України, Державна служба експортного контролю України, Державна судова адміністрація України, Державний департамент України з питань виконання покарань, Державний комітет статистики України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державний комітет ядерного регулювання України, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України, Національна комісія регулювання електроенергетики України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Національне космічне агентство України, Служба безпеки України, Фонд державного майна України, Державний комітет України у справах ветеранів, Управління державної охорони України, Національне агентство екологічних інвестицій України, Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку та інші.

Що стосується питання проведення громадської експертизи центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, то Указом Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 15.09.2005р.та Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 976) передбачено, що громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Отже, при здійсненні аналізу цих нормативних актів випливає те, що громадська експертиза може проводитись щодо діяльності всієї системи органів виконавчої влади і центральних органів виконавчої влади, і з спеціальним статусом в тому числі. Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року. Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади, отже, з цього випливає що вона відноситься до системи органів виконавчої влади, і щодо її діяльності може проводитись громадська експертиза.

Також увагу слід звернути на те, що при здійсненні громадської експертизи певних органів виконавчої влади, не можливим буде отримати ряд документів, які містять інформацію із обмеженим доступом.  Тут слід керуватись нормами Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року та іншими законами. Також відповідно до статті 7 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну,  військову, службову та комерційну  таємницю,  а  також  інформація  конфіденційного характеру, розголошення якої  може  завдати  шкоди  національній безпеці України, честі і гідності особи або  порушити  її законні права, крім  випадків,  передбачених  законодавством  в  інтересах правосуддя. Однак, відповідно до частини 2 статті 7 цього Закону забороняється  встановлювати  обмеження  на  інформацію  щодо  загального бюджету  Служби  безпеки  України,  її  компетенції  та  основних напрямів діяльності, а також  випадків  протиправних  дій  органів і співробітників Служби безпеки України.

Крім того, слід пам’ятати, що не може проводитись громадська експертиза діяльності законодавчої та судової гілки влади, оскільки нормативним актом встановлено проведення громадської експертизи лише діяльності органів виконавчої влади.

Отож Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 року №976 визначає обов’язок та порядок сприяння  громадській експертизі  організацій усіма органами виконавчої влади, відсутні в акті винятки чи особливості щодо тих чи інших органів виконавчої влади.


Консультацію підготовлено
програмою правової підтримки НУО
Центру громадської адвокатури (
www.lawngo.net)
для
 "Електронного робочого столу громадського експерта"

 

до списку запитань


Підписатися на:
Логін:
Пароль:


   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”