Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> Як написати запит на проведення експертизи?

Як написати запит на проведення експертизи?

Для того, щоб розпочати громадську експертизу, інститут громадянського суспільства має надіслати письмовий запит щодо проведення громадської експертизи на ім’я керівника відповідного органу влади. В запиті необхідно вказати дані про організацію та перелік питань, які цікавлять, а також інші форми сприяння, які очікуються. Більше про це Ви дізнаєтеся при заповненні відповідної робочої форми.

Пам’ятайте, що Постанова КМУ №976 від 05.11.2008 року прямо говорить, що «орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від нього письмового запиту …» (п.3 Постанови).

Відповідно до пункту 4 Порядку "орган виконавчої влади після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської експертизи: 
    1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;
    2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи; 
    3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті; 
    4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених Законом України "Про інформацію".

Тобто можна зробити висновок що звернення про проведення громадської експертизи виконує також роль інформаційного запиту, тому має містити всю необхідну інформацію яку вимагає стаття 32 Закону "Про інформацію", а саме: прізвище, ім’я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Закон України «Про інформацію» (стаття 32) розрізняє два види запиту: інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів та запит щодо надання письмової або усної інформації. Під інформаційним запитом щодо доступу до офіційних документів Закон розуміє письмове звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Офіційними документами відповідно до частини другої статті 21 цього ж Закону є законодавчі акти України, інші акти, що приймаються Верховною Радою та її органами, акти Президента України, підзаконні нормативні акти, ненормативні акти державних органів, акти органів місцевого самоврядування.

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації Закон розуміє звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.

Коли Ви будете визначатися із формами сприяння з боку органу влади щодо проведення громадської експертизи, дуже важливо не піддатися спокусі сприйняти орган виконавчої влади як такого собі дракона, що неодмінно має бути подоланий безстрашними громадськими експертами.

Досвід проведення громадської експертизи свідчить, що конструктивність відносин між громадськими експертами та органом влади – учасником громадської експертизи на 90% визначає ефективність та результативність самої громадської експертизи.

Тим більше, що і Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» зобов’язує органи виконавчої влади України сприяти громадським експертам у проведенні ними громадської експертизи.

Ми маємо пам’ятати, що сприяння в проведенні експертизи з боку органу виконавчої влади не зводиться лише до надання ним інформації. Це може бути і сприяння в доступі на територію державних установ, створення спільних з органом влади моніторингових та робочих груп, фіксація стану об’єктів або процесів, забезпечення участі громадських представників в робочих заходах органу влади та інші форми сприяння.

До сторінки КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ


Підписатися на:
Логін:
Пароль:   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”