Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> Оскарження в органах прокуратури

Оскарження в органах прокуратури

Як оскаржити дії влади? ->

  1.  Оскарження в вищому органі виконавчої влади
  2.  Оскарження в органах прокуратури
  3.  Оскарження в адміністративному суді

 

2. Оскарження в органах прокуратури

Якщо керівник органу виконавчої влади, наприклад, не видав наказ про проведення громадської експертизи, або не надав відкриті запитувані документи, то це є достатньою підставою для направлення скарги на дії або бездіяльність посадової особи, яка порушила Ваші права.

Скарга має бути оформлена від організації яка здійснює експертизу і надіслала на ім’я прокурора відповідного рівня. Наприклад на дії голови райдержадміністрації – районному прокурору, на дії міністра – Генеральному прокурору.

Скарга до органів прокуратури повинна відповідати вимогам встановленим Законом України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР, зокрема, у заяві має бути зазначені реквізити організації, офіційна адреса. Бажано також вказувати поштовий індекс.

Суть звернення повинна бути викладена стисло, в логічній і часовій послідовності. Викладаються факти, які мають важливе значення, непотрібно у скарзі писати твір з порівняннями та епітетами, власними думками.

Далі зазначається у чому суть порушення закону та які особи винні у цьому порушенні.

У резолютивній частині повинно бути вказано, що ви просите зробити орган прокуратури в межах його повноважень, це може бути: взяти на контроль вирішення питання в іншому органі державної влади, порушити кримінальну справу, прийняти відповідний акт прокурорського реагування. Дивись Зразок Скарги до Прокуратури Дніпропетровської області про бездіяльність Дніпропетровської РДА

 

Законом України «Про прокуратуру» передбачено такі акти прокурорського реагування:

  1. Протест прокурора. Протест на акт, що суперечить закону, приймається прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приймається протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
    У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним.
  2. Припис прокурора. Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення. Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.
  3. Подання прокурора Подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний орган або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.
  4. Постанова прокурора У разі виявлення порушення закону посадовою особою прокурор, його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб. Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.

Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки. Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність. Посадові особи зобов'язані з'являтись за викликом прокурора і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою. В разі ухилення від прибуття посадова особа за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції.

Кожен прокурор також проводить особистий прийом громадян і має визначений графік прийому, переважно це один день на тиждень. Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено у прокурора вищого рівня або в суді.

 До сторінки Як оскаржити дії влади?


Підписатися на:
Логін:
Пароль:


   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”