Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> Оскарження в вищому органі виконавчої влади

Оскарження в вищому органі виконавчої влади

Як оскаржити дії влади? ->

 1.  Оскарження в вищому органі виконавчої влади
 2.  Оскарження в органах прокуратури
 3.  Оскарження в адміністративному суді

 

1. Оскарження в вищому органі виконавчої влади

Якщо Ви вважаєте що органів виконавчої влади порушив Ваші права під час здійснення громадської експертизи, тоді ми пропонуємо для початку надіслати скаргу на дії органу (керівника органу) або посадової особи на ім’я керівника вищого органу виконавчої влади.

Наприклад на дії голови райдержадміністрації треба скаржитися голові облдержадміністрації, на дії голови облдержадміністрації скаржіться Прем’єр-міністру або Президенту, на дії міністра - Прем’єр-міністру, на дії територіального представництва центрального органу виконавчої влади – голові цього органу (ЦОВВ).

Скаржитися необхідно відповідно до процедур Закону "Про звернення громадян", відповідно до якого скаргою є звернення з вимогою про поновлення та захист порушеного права.

Вказаний закон визначає індивідуальні і колективні звернення громадян, тому звернення від громадської організації варто оцінювати як колективне звернення громадян.

Письмове звернення повинно відповідати певним вимогам. У разі недотримання цих вимог, Ваше звернення не розглядатиметься.

Зокрема, у зверненні обов’язково зазначаються:

 1. Орган влади, куди Ви адресуєте звернення
 2. Дані організації (назва, дані про легалізацію, місце знаходження, поштова адреса)
 3. Суть викладеного питання і про що ви просите відповідний орган влади
 4. Дата подання і підпис керівника

Дивись Зразок Скарги про бездіяльність Львівської ОДА та перешкоджання у проведенні експертизи

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Органи державної влади і місцевого самоврядування зобов'язані розглянути звернення та повідомити громадянина про результати розгляду.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Таким чином, Ваше звернення повинно бути розглянуто за загальним правилом протягом одного місяця.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина:

 • по-перше, в письмовій формі,
 • по-друге, з посиланням на закон,
 • по-третє з викладенням мотивів відмови,
 • по-четверте, із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Ваші права при розгляді звернення (ст. 18 Закону "Про звернення громадян"):

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу;
 • брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
 • знайомитися з матеріалами справи;
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх витребуванні органом, який розглядає заяву чи скаргу;
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
 • користуватися послугами адвоката;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Обов’язки органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час розгляду Вашого звернення (ст. 19 Закону "Про звернення громадян"):

 • об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
 • на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам;
 • невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
 • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
 • письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
 • вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
 • у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
 • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
 • особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

Якщо ваше звернення не було розглянуто взагалі, було розглянуто з порушенням строків розгляду, вас не було повідомлено про наслідки розгляду звернення або винесене рішення, яке ви вважаєте незаконним ― ви маєте право звернутися до вищестоящої посадової особи, до прокуратури чи безпосередньо до суду.

До сторінки Як оскаржити дії влади?


Підписатися на:
Логін:
Пароль:


   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”