Попросити допомоги експерта  
Проведення
громадської експертизи
крок за кроком
  НАШI IНСТРУКЦIЇ
  КОРИСНI МАТЕРIАЛИ
  ПРИКЛАДИ ДОКУМЕНТIВ
  ЗАКОНИ В ДОПОМОГУ
  ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ГРОМАДСЬКИХ
ЕКСПЕРТИЗ
  ДОСВIД IНШИХ
ЕКСПЕРТIВ
  ВIДПОВIДI НА
НАЙПОШИРЕНIШI
ЗАПИТАННЯ
Права та обов'язки
громадського експерта
Кориснi посилання
та сервiси
На головну

Якими методами
проводити експертизу?
Як отримати iнформацiю
вiд органу влади?
Як пiдготувати
експертний висновок?
Як оскаржити
дii влади?
Як написати запит на
проведення експертизи?
Реєстр владних
зловживань

Головна -> Наші інструкції -> Оскарження в адміністративному суді

Оскарження в адміністративному суді

· Загальні положення оскарження в адміністративному суді;

·        Написання та подання позовної заяви;

·        Участь в судовому процесі, підготовка матеріалів справи;

·        Виконання постанови суду;

·        Приклади позовних заяв;

·        Судова практика.

 

Загальні положення оскарження в адміністративному суді

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади стосовно порушення положень Постанови №976 відбувається відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ).

До якого суду, конкретно, слід звертатися з позовною заявою?

Зі скаргами на дії чи бездіяльність посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади (тобто районних та обласних державних адміністрацій) з адміністративним позовом можна звертатися до:

1.          Загального місцевого суду (який діє як адміністративний суд) за місцезнаходженням відповідача;

2.          Окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача (ч.3 ст.18 КАСУ).

Вибір, в даному випадку, здійснюється за бажанням позивача.

Загальні місцеві суди створюються у містах обласного підпорядкування, районах (фактично районних центрах), районах в містах. Окружні адміністративні суди — в обласних центрах. Здійснюючи вибір, варто також брати до уваги те, що, на практиці, окружні адміністративні суди швидше розглядають справи і виносять постанови, оскільки не так перевантажені справами, як загальні місцеві.

Під місцезнаходженням відповідача розуміють адресу органу виконавчої влади, дії якого оскаржуються. Тобто адміністративний позов до Сокальської районної адміністрації подають в Сокальський районний суд Львівської області.

Дії / бездіяльність територіальних управлінь центральних органів виконавчої влади оскаржуються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача.

Дії / бездіяльність самих центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів України — до Окружного адміністративного суду м.Києва (ч.3 ст.19 КАСУ).

Строки звернення до адміністративного суду

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ст.99 КАСУ).

Пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна зі сторін (ст.100 КАСУ). Частина третя, цієї ж, статті говорить, що позовні вимоги приймаються до розгляду адміністративним судом незалежно від закінчення строку звернення. Тобто суд відкриває провадження по справі у будь-якому випадку, а сторони мають право звернутися з заявою про відмову в задоволенні позову у будь-який час до ухвалення судового рішення у справі. Суд з власної ініціативи цього зробити не може.

Якщо суд визнає причину пропущення строку звернення до суду поважною, адміністративна справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАСУ (ст.100 КАСУ). Це означає, що коли відповідач робить вищезгадувану заяву, то позивач може заперечувати проти її задоволення, посилаючись на поважні причини пропуску строків (тривале відрядження за кордоном, тяжка хвороба тощо). Незнання вимог КАСУ щодо строків оскарження не визнається поважною причиною.

Написання та подання позовної заяви

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви (ст.105 КАСУ).

Умовно позовну заяву можна поділити на заголовок, мотивувальну та прохальну частини.

Заголовок

У позовній заяві зазначаються (ст.106 КАСУ — в дужках коментарі авторів):

1)        Найменування адміністративного суду, до якого подається заява (як правило, крім повної офіційної назви суду, також вказується його поштова адреса);

2)       Найменування позивача, поштова адреса, а також номер зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є (Оскільки суб'єктом права на проведення громадської експертизи, відповідно до Постанови №976 є інститути громадянського суспільства, а саме громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців і т.д., то й адміністративний позов слід подавати від тієї організації, яка подала запит, оскільки саме її право порушене);

3)        Найменування відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

4)       Ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є, зазначаються тільки якщо позовна заява подається представником (Право представляти інтереси юридичної особи, а отже підписувати і подавати позови, виступати в суді, вчиняти інші юридичні дії, мають особи, наділені ним відповідно до статутних документів. Як правило, таким правом володіє керівник організації. З метою уповноваження інших її членів чи працівників, керівник організації, на офіційному бланку, видає довіреність і скріплює її печаткою.)

Мотивувальна частина

У позовній заяві зазначається виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (ст.106 КАСУ).

Спочатку викладаються обставини (юридичні факти) — дії або бездіяльність органу виконавчої влади щодо сприяння проведенню громадської експертизи, його рішення, що порушують права та свободи, законні інтереси інституту громадянського суспільства. Це слід робити з посиланням на докази, які може представити позивач або про які йому відомо, і які можуть бути використані судом. Наприклад, доказом може бути повідомлення про вручення запиту про проведення громадської експертизи, відповідь органу виконавчої влади з відмовою у сприянні громадської експертизи тощо.

Згодом варто зазначити які норми законодавства, в даному випадку, Конституції України, Закону України “Про інформацію”, Постанови №976, порушено органом виконавчої влади.

Слід пам'ятати! В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Прохальна частина

У позовній заяві зазначається зміст позовних вимог (ст.106 КАСУ).

Відповідно до ст.105 КАСУ адміністративний позов може містити вимоги про:

1.              Скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

2.              Зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3.              Зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

4.              Стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

5.              Виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6.              Встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

Зміст позовних вимог слід формувати залежно від обставин справи і дій чи бездіяльності, які, на Вашу думку повинен вчинити орган виконавчої влади.

Наприклад, прохальна частина може виглядати так:

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 6, 17, 104, 105, 106, 107 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОСИМО:

1.                 Визнати протиправною бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації щодо невидання, в строк передбачений законодавством, розпорядження про проведення громадської експертизи на підставі запитів Молодіжної організації Інформаційно-правовий центр “Наше право” №01/21 від 21.09.2009р., №7 від 06.10.2009р., №64 від 27.10.2009 р.;

2.                 Визнати протиправною бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації щодо ненадання, в строк передбачений законодавством, відповіді щодо можливості задоволення запитів Молодіжної організації Інформаційно-правовий центр “Наше право” №01/21 від 21.09.2009р., №7 від 06.10.2009р.

3.                 Визнати протиправною діяльність Львівської обласної державної адміністрації щодо надання неправомірної відповіді №5/9-6969/0/2-09/4-2 від 04.11.2009 р. з вимогою подати не передбачені законодавством документи та коригувати предмет експертизи;

4.                 Визнати протиправною бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації щодо нерозміщення інформації про заходи, здійснені нею, з метою сприяння проведенню МО Інформаційно-правовий центр “Наше право” громадської експертизи, предметом якої є стан дотримання і виконання ЛОДА положень порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, на власному веб-сайті www.loda.gov.ua;

5.                 Визнати протиправною бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації щодо ненадання, в установлений законодавством строк, інформації, запитуваної у запитах МО Інформаційно-правовий центр “Наше право” №01/21 від 21.09.2009р., №7 від 06.10.2009р., №64 від 27.10.2009 р., необхідної їй для проведення громадської експертизи;

6.                 Зобов’язати Львівську обласну державну адміністрацію, у тижневий строк з моменту набрання законної сили рішенням суду, розмістити інформацію про заходи, здійснені нею з метою сприяння проведенню МО Інформаційно-правовий центр “Наше право” громадської експертизи, предметом якої є стан дотримання і виконання ЛОДА положень порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, на власному веб-сайті www.loda.gov.ua;

7.                 Зобов’язати Львівську обласну державну адміністрацію, у тридцятиденний строк з моменту набрання законної сили рішенням суду, надати МО Інформаційно-правовий центр “Наше право” інформацію запитувану у запиті №96/10 від 20.07.2010, необхідну їй для проведення громадської експертизи.

Заявлення клопотань

У позовній заяві одночасно можна заявити клопотання. Для цього після викладення позовних вимог слід додати: одночасно заявляю клопотання:

1.                 Для підтвердження викладених у позовній заяві відомостей щодо проведення наради, викликати Жука Андрія Степановича, керівника ГО “Квасолька”, який проживає за адресою м.Кіроворгад, вул.Стельмаха, 5.

КАСУ (ст.106) передбачає право заявляти такі клопотання: про звільнення від сплати судового збору, про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення правової допомоги, про призначення судової експертизи, про витребування доказів, про виклик свідків тощо.

Оформлення додатків

До скарги треба додати письмові докази, на які Ви посилаєтесь в мотивувальній частині, викладені так:

До заяви додаємо:

1.     Запит ГО “Квасолька” №23 від 19.07.2010 (на 2 акр. - копія).

2.     Поштова квитанція №24 від 19.07.2010 (на 1 арк. - копія).

3.     Документ, що посвідчує сплату судового збору (на 1 арк.);

4.     Довіреність представника №1 від 21.05.2010 (копія на 1 арк.).

5.     Копії позовної заяви та всіх додатків до неї для відповідача (на 10 арк.).

Слід пам'ятати! До скарги варто додавати тільки копії документів!!! Крім ймовірності їх втрати, треба взяти до уваги, що процедура повернення оригіналів документів після закінчення розгляду справи через канцелярію суду дуже складна і триваюча у часі. Крім того, розгляд справи у суді не забороняє звертатися зі скаргами до прокуратури чи вищого органу, а до скарг Вам теж треба додавати копії документів.

Також до позовної заяви додаються її копії та копії усіх додатків, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів та документ про сплату державного мита (ст.106 КАСУ).

Єдиний документ, який у всіх випадках подається в оригіналі, це — квитанція про сплату державного мита.

Якщо заяву підписав представник, до неї обов'язково додається копія довіреності чи інший документ, що посвідчує повноваження представника. Зокрема для керівника організації підтверджуючим документом буде той, що стверджує займану ним посаду (ст.58 КАСУ), для адвоката — ордером, виданим відповідним адвокатським об'єднанням, або договором про надання правової допомоги, для члена чи працівника організації — довіреність, видана керівником організації і засвідчена печаткою цієї організації.

Підтверджуючі документи можна подавати у засвідченій належним чином копії. Якщо Ви подали просту копію, то на попереднє судове засідання треба принести оригінал, тоді суддя засвідчить її власним підписом.

Сплата державного мита

При поданні адміністративного позову обов’язково сплачується судовий збір в розмірі 3,40 грн. (0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету КМУ «Про державне мито»).

Проте якщо одночасно заявлено майнові вимоги про стягнення грошових коштів, то розмір судового збору щодо таких вимог становить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше, ніж 1700 грн (п.3 роз.VІІ Прикінцеві та перехідні положення КАСУ).

При відкритті провадження у справі, за обґрунтованим клопотанням, суд може звільнити від сплати судового збору, зменшити його розмір, відстрочити його сплату на підставі ст.88 КАСУ.

Підписання позовної заяви

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання (ст.106 КАСУ).

Позовну заяву варто подавати на офіційному бланку організації, ставити вихідний номер та дату документа.

Подання позовної заяви

Перед тим, як подати позов, перевірте, чи дотримано таких вимог:

·        вказано ім'я (найменування), контактну інформацію позивача та відповідача;

·        вказано найменування суду, до якого подається позов;

·        заявлено відповідні клопотання (за потреби);

·        позов містить інформацію про порушене право / свободу / законний інтерес та дії / бездіяльність / рішення органу виконавчої влади, що спричинили таке порушення;

·        додано платіжний документ, що підтверджує сплату судового збору;

·        якщо позов подає представник (в т.ч. законний представник) — додано документ, що підтверджує повноваження на представництво;

·        додано копії позовної заяви та всіх додатків до неї у кількості відповідачів у справі.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви:

1.     Особисто позивачем або його представником;

2.     Надсилається поштою (ст.105 КАСУ).

Наслідки недотримання вимог до позовної заяви

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Якщо позивач усуне недоліки, то відкривається провадження по справі в загальному порядку.

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду.

Ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви можна оскаржити.

Залишення позовної заяви без руху або повернення позовної заяви не позбавляють права повторного звернення до адміністративного суду. (ст.108 КАСУ)

Участь в судовому процесі, підготовка матеріалів справи

 

Позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (ст.51 КАСУ).

Право змінити предмет позову можна використати, наприклад тоді, коли відповідач протягом часу розгляду справи у суді частково виконав позовні вимоги. Відмовлятися в такому випадку від адміністративного позову не варто, оскільки не буде гарантій виконання решти позовних вимог. Для зміни предмету позову треба подати суду окрему заяву у письмовій формі, що відповідає вимогам, встановленим для позовної заяви. Це можна зробити як безпосередньо судді під час судового засідання, так і в канцелярію суду. Зважте тільки на те, що зміна позовних вимог може суттєво затягнути розгляд справи, оскільки суд надає час відповідачу для ознайомлення зі змінами та написання заперечень.

До сторінки НАШІ ІНСТРУКЦІЇПідписатися на:
Логін:
Пароль:   
Головна  | Новини  | Про проект  | Ми в соцмережах  | Контакти  | Мапа  | RSS
 


Ідея створення порталу належить коаліції неурядових організацій в складі Творчого об’єднання “ТОРО” (О. Хмара), Українського незалежного центру політичних досліджень (М. Лациба) та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” (О. Орловський)
© Творче об’єднання “ТОРО” 2009-2016 Створено за підтримки “Міжнародного фонду “Відродження”